SERVEIS

El millor servei d'assessorament, amb més de 50 anys d'experiència en diferents àmbits.

Serveis en societats i comptabilitat

  • Constitució i dissolució de societats, comunitats de béns, cooperatives, etc.
  • Modificació d’estatuts de societats
  • Impost de Societats (IS)
  • Portar la comptabilitat d’empreses
  • Confecció dels comptes anuals
  • Registre dels llibre oficials (llibre diari, llibre major, etc.)
  • Tramitacions i inscripció de documents al Registre Mercantil i de la Propietat

Per a més informació i una atenció personalitzada,
contacti ara amb nosaltres.


CONTACTAR